2. Marts 2020

Så en jernspurv igen, så iøjnefaldende at skovspurve kommer her i en stor flok af op til 14 fugle ad gange, gråspurve højt 4 fugle, måske en lille familie fordi der er højst 2 hanner og 2 hunner, og jernspurven er altid alene, og oftest kun på jorden. Men Jernspurven er heller ikke helt af samme art som skov- og gråspurv..

Jeg glæder mig til at se min første hvide vipstjert igen. De kommer nok i slutning af denne måned.

Og så gik jeg endeligt igennem de fleste billeder af den 26. februar, og fik min første sanglærke for i år på iNaturalist. Godt nok utydeligt, men lige nok til at kunne se hvad det er. Det er så meget nemmere i feldet hvor fuglesangen høres overalt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube