16. Juli 2020

Sidste dag i Rebild med dette udsigt fra hotelværelset. Desværre oppe og imod lyset for det meste, så det var svært at se fuglelivet. Men i aften kunne der ses 5 Mursejler og 10 Landsvaler i luften.

Og jeg gik en kort tur på græsset, og fandt denne bille, som jeg ikke kan identificere endnu:

I øjnefaldende at den ikke har et synligt brysttykke. Skal se om den kan identificeres.
(Edit 29 Juli: Indtil videre identificeret som Sortbrystet Maskebille, som skulle være relativ sjældent)

Området, og især Rold Skov og Gravlev Sø, byder helt klart på et væld af observeringsmuligheder. Det er et godt sted at være, hvor 4 dage med familien kun kan give et glimt af.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube