14. September 2020

En besøgende Løbebille midt om natten var en af dagens højdepunkter, som ellers også kunne have været en Blå Bredtæge. Den var meget iøjnefaldende med sin knaldblåe farve.

Dagen var vel ikke det modsatte fra efterårsstemningen i går, men dog klart mere livligt. Solen skinnede og temperaturen var over 20 grader. Det gav en del insekter i haven og mange fugle.

Jeg kunne tilføje en Admiral sommerfugle, en Nældens Takvinge og selvfølgeligt Lille Kålsommerfugl til DN’s Sommerfuglejagten.

Om morgen blev det til 16 fuglearter til Boligfugl i denne nye uge. Og på et tidspunkt så jeg endeligt en Musvåge, men jeg var optaget og uden kamera eller kikkert, så jeg tør ikke at at registrere den som en. Den fløj højt over ved Anebjerg siden.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube