14. Maj 2020

Jeg valgte dette billede for i dag, fordi tornsangerne var mest i øjnefaldende i dag. De var flere steder på min tur, og tydeligt til stede med deres sang.
Jeg var på et tidspunkt noget i tvivl hvordan det nu var med Tornsanger og Gærdesanger, fordi de kan være svært at se forskel på. Men DOF fuglebog app kunne afspille nøjagtigt samme tornsanger sang som jeg hørte på det samme øjeblik.
Og tornsangeren har røde ben, så det kunne jeg godt se herhjemme på billederne.

Da jeg tog dette billede havde jeg faktisk stået på samme sted i længere tid. Det var mening at jeg skulle gå en tur, men jeg kom i første omgang ikke længere end et par hundred meter. Da der var masser af fuglelivet i buskadset ved skranten ned til villaområdet. Solen stod fint på det, og efter at man står stille i et stykke tid kommer fuglene tættere på.

Der var således 9 fuglearter der, hvoraf en hun-munk (den med den fine brune hat), to tornsanger og en dompap som fodrede en unge, nok var de mest iøjnefaldende.

Senere på turen i Anebjerg, var det fantastisk at kunne høre gulspurven på det samme sted som sidste gang. Der var kun 1, men sangen kunne høres fra afstand.

Jeg har ikke haft alt for meget øje for insekter i det seneste, men en flot skovrandøje og en flot guldsmed lægger man nemt mærke til.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube