11. August 2020

Denne Blåmejse fløj lige så stille ind ad terassedøren, og undersøgte lampen ved spisebordet. Selvom den prøvede godt, kunne den ikke knage noget ud af ledningen. Da den ville det flyve ud igen, fandt den ud af at der er vinduer omkring. Men heldigvis kunne den ret hurtigt guides ud ved at lukke gardinerne og skubbe lidt til den.

Gærdesmutten blev set og hørt igen ved de forvildede buske ved indgangen til haven. Bor den der måske?

Da der kom cirka 60 Stormmåger forbi, kunne Ravens dybe stemme klart høres. Det var som om den ville give lyd for at fortælle at det var ham/hende som boede der. Jeg slog det lige op, men det er faktisk ikke så svært at skelne en Ravn fra de andre Kragefugle. Og Allikens snak kan jeg sagtens huske fra min barndom. Så i et slag, ved lige at slå det op, kan jeg genkende 4 mere fuglearter ved deres “sang”.

Sommerfugle og andre insekter får det til at være en smule forvirrende til at se på fugle, især da insekter i luften i et splitsekund kan ligne et prik af en fugl i fjerne.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube