11. April 2020

En mærkelig fugle dag, da jeg så for første gang både en Stillits og en Stor Flagspætte i vores have. Og begge gange var jeg så forbavset at jeg lod mig glide ned fra stolen som en pose kartofler, i et forsøg på at komme uset til min kamera. Begge gange var fugle fløjet da jeg stod færdigt med kameraet.

Der er flere Store Flagspætter i området, så at vi får besøg af en af dem er ikke helt så overraskende måske. Men Stillits en har jeg kun set 1x flere kilometer fra vores hus.

Jeg må sidde klar ved kameraet i morgen…

De 3 observationer fra i går, med billeder og 1 med lyd, af hvad jeg mente var Gransanger, er nu alle blevet bekræftet på iNaturalist.

Så den kan jeg tilføje på årets liste.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube