10. Maj 2020

10. Maj 2020

Jeg er kommet bagud i bearbejdelse af all mine billeder/observationer. Det er vel ikke meget man kan gøre med det, men denne meget farverige bille havde jeg stadigvæk i mine tanker.
Den er fra den 4. maj, og iNaturalist forslår en Tvetandbladbille.

Børnene har i dag brugt en del tid på at lave mælkebøtte-suppe og – dessert, og forældrene syntes at det smagte meget godt.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube