1. Juli 2020

Igen i denne ferieperiode blev det til en tur om aften i Anebjerg. Denne gang på Østsiden.

Der er som forventet mange sangfugle, men det var især mange gulspurve (mindst 4) og Tornirisk (nok en 10-12 stykker i hvert fald).

Det er som sagt svært at vide hvor mange der nu er, da de kan flyve rundt som Tordenskjoldts soldater. Men på et tidspunkt hørte jeg 4 gulspurve synge fra hver deres hjørne.

Det er en fantastisk øvelse at få rede på alle de små sangfugle. Anebjerg er i øjeblik et udmærket øvelsessted.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube