8. Maj 2020

Jeg har ingen ide hvad det er for et dyr. Den var på stranden, nok under det sand som sønneke gravede op. En strandloppe, tænkte jeg da jeg tog billeded. Men jeg bliver helt forbavset når jeg nu ser billederne. Hvad er det?

På vej hjem en kort stop ved busstoppet til at tage et billede af vejkanten. Held var med mig, Engelskgræs!

Den havde jeg brug for til 99arter.

Ellers var jeg meget optaget af at der er en løvsanger eller gransanger som var i gang med at bygge rede i vores have, og det faktisk lige foran terassen. Jeg har taget billeder men kunne ikke tage et rigtigt godt et, fordi fuglen ofte havde stor blad i næbet, sådan at hovedet ikke var særlig synligt.
Jeg må prøve igen i morgen, men jeg er ikke sikker på at den vil blive ved med at bygge netop i den busk.

Jeg sætser på at der er en løvsanger, fordi jeg nu kender gransangerens sang, og den har jeg ikke hørt i vores have. Og jeg har ikke styr på løvsangerens sang endnu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube